Solahart

Solahart

Solahart

BIỆT THỰ ANH CÔNG - HÒA XUÂN - ĐÀ NẴNG

THÔNG TIN DỰ ÁN
CHỦ ĐẦU TƯ: ANH CÔNG
QUY MÔ: Solahart 180L
HANG MỤC: Solahart
ĐỊA ĐIỂM: Bùi Trang Chước - Hòa Xuân - Đà Nẵng
THỜI GIAN: 2021
Đối Tác
Le Pavillon Hoi An Hoi An Silk Marina Resort & Spa Hoi An Silk Village Starlet Hotel Đà Nẵng Palm Garden Beach Resort Hoi An Hilton Garden Inn Da Nang Brilliant Hotel Paradis Villa Dean Hotel Hoi An